ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΗΨΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Με την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΗΨΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ μεγιστοποιείται το επίπεδο της ασφάλειάς σας. Το Επιχειρησιακό μας Κέντρο σας προσφέρει τις υπηρεσίες του 24 ώρες το 24ωρο και λειτουργεί ως ένας διακριτικός επόπτης-φύλακας: Λαμβάνει, κατηγοριοποιεί και αξιολογεί αδιάλειπτα τα εισερχόμενα σήματα και εφόσον είναι αναγκαίο, προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, φροντίζοντας για την ασφάλειά σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ προσφέρει την δυνατότητα ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας του συστήματος συναγερμού με το Επιχειρησιακό μας Κέντρο.
Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ως βασικού ή συμπληρωματικού καναλιού επικοινωνίας.
Προσοχή! Η προσθήκη αυτή συστήνεται σε όλους τους πελάτες μας*

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ [ΒΛΑΒΕΣ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ]

Η Υπηρεσία Τεχνικής Κάλυψης ενισχύει την αδιάλειπτη σωστή λειτουργία του συστήματος ασφάλειάς σας. Περιλαμβάνει: 24ωρη Τηλεφωνική ή και επιτόπια Τεχνική Υποστήριξη σε περίπτωση δυσλειτουργίας, Αποκατάσταση των βλαβών του συστήματος, Ετήσια προληπτική (τακτική) συντήρηση. Προσφέρει: Ελαχιστοποίηση του κόστους και της αναστάτωσης για την αποκατάσταση πιθανών δυσλειτουργιών ή βλαβών.
*Για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων και τους όρους της υπηρεσίας παρακαλώ ανατρέξτε στο ιδιωτικό συμφωνητικό σας

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Συμπληρώστε ιδανικά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίας ασφαλείας με τη «Άμεση Επέμβαση» περιπολικού της G4S στο χώρο σας, σε περίπτωση συναγερμού.

ΠΕΡΙΠΟΛΟΥΣΑ ΦΥΛΑΞΗ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Ολοκληρώστε την ασφάλειά σας και γίνετε συνδρομητής της υπηρεσίας «Περιπολία G4S”, για άτακτο αλλά συχνό εξωτερικό έλεγχο του χώρου σας, από εποχούμενο φύλακα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ iTΟS ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες G4S iTOS που περιλαμβάνουν: Ασφαλή και εύκολη διαχείριση του συστήματος μέσω εφαρμογής εγκατεστημένης σε φορητή "smart" συσκευή ή μέσω υπολογιστή (mobile App & Web)
Αδιάλειπτο έλεγχο ορθής λειτουργίας μέσω της συνεχούς επικοινωνίας του συστήματος μέσω internet
Ασφαλή και κρυπτογραφημένη πρόσβαση σε "ζωντανή εικόνα" του χώρου σας μέσω smart καμερών
Απομακρυσμένη διαχείριση του διασυνδεδεμένου οικιακού σας αυτοματισμού "Smart Home". (π.χ. έλεγχο φωτισμού).
Πρόσβαση video On Alarm

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛ/ΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (VIDEO VERIF)

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛ/ΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (VIDEO VERIFICATION) προσφέρει, σε κάθε περίπτωση συναγερμού, την δυνατότητα καλύτερης αξιολόγησης του περιστατικού με πρόσβαση στις εγκατεστημένες κάμερες (DIRECT IP / DVR / CCTV) για εποπτεία του χώρου καθ όλη τη διάρκεια διαχείρισης του συμβάντος.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛ/ΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ (VIDEO PATROL)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛ/ΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ (VIDEO PATROL) προσφέρει, Προληπτικό έλεγχο για καλύτερη αξιολόγηση της Ασφάλειας αλλά και Επίβλεψη επιλεγμένων κρίσιμων λειτουργιών του επιτηρούμενου χώρου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Αποστολή των ληφθέντων σημάτων του συστήματος του συνδρομητή (μέσω email) σε προκαθορισμένους λογαριασμούς και περιοδικότητα. (π.χ ημερήσιες, εβδομαδιαίο, μηνιαίο)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΩΝ

Ενημερώσεις σε τυχόν παραβίαση του προσυμφωνημένου ωραρίου λειτουργίας του συστήματος Ασφάλειας (Οπλισμός - Αφοπλισμός σε μη συμφωνημένες μέρες και ώρες)

ΥΠΗΡΕΣIΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ DUALPATH

Υπηρεσία διασύνδεσης μέσω ασφαλούς δικτύου που απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες & συστήματα υψηλού ρίσκου. Περιλαμβάνει κωδικοποιητή (IP/GPRS) και προσφέρει παράλληλη λήψη των σημάτων του συτήματος ασφαλείας ταυτόχρονα και απο την Αστυνομία

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ VIDEO ΜΕΣΩ Cloud

Η υπηρεσία Διασύνδεσης video παρέχει στον Πελάτη τις βασικές λειτουργίες εγγραφής, πρόσβασης και διαχέιρισης αρχείων βίντεο σε μια ασφαλή, βασιζόμενη στο cloud πλατφόρμα. Επιτρέπει την αποθήκευση των αρχείων και διαθεσημότητα τους στην πλατρφόρμα για ένα προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα την με την πάροδο του οποίου τα αρχεία διαγράφονται. Τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες μπορούν να αγοραστούν χωριστά.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟY

Το επιχειρησιακό μας Κέντρο είναι κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο για Αυξημένη προσωπική ασφάλεια με άμεση ενεργοποίηση της διαδικασία απεγκλωβισμού και ενημέρωσης των οικείων σας σε περίπτωση απροόπτου εγκλωβισμού.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ / ΣΤΑΘΜΗΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αδιάλειπτη 24ωρη Επιτήρηση κρίσιμων λειτουργιών και συστημάτων από το Επιχειρησιακό Κέντρο μας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ

Απομακρυσμένη και αποτελεσματική χρήση της μεγαφωνικής εγκατάστασης για βοηθητικές η αποτρεπτικές ανακοινώσεις και αναγγελίες φωνητικού συναγερμού.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

Αυξημένη προσωπική ασφάλεια με την χρήση εξειδικευμένης εφαρμογής στο προσωπικό κινητό τηλέφωνο σας για άμεση ενεργοποίηση του επιχειρησιακού κέντρου και των οικείων σας σε περίπτωση ανάγκης